222021jun

Steeds open tijdens de zomermaanden

Beste klanten,

Tijdens de zomermaanden zal ‘Dierenartsen De Nekker’ steeds open blijven met uitzondering van de wettelijke feestdag 21/07. Zowel onze dierenartsen als dierenartsassistenten zullen afwisselend vakantie nemen in juli en augustus maar we regelen het zo dat de praktijk steeds open blijft en de eventuele hinder voor u beperkt blijft.

Voor spoedgevallen buiten de openingsuren herhalen we graag nog eens dat u te allen tijde eerst ons eigen nummer belt 015/691 692 belt. Ofwel is één van onze eigen 3 dierenartsen van wacht ofwel een andere dierenarts uit het Mechelse (nooit verder dan 9 km van onze praktijk!) waarmee wij een voorafgaand akkoord hebben om wachtdiensten te delen.

Groetjes,

Team Dierenartsen De Nekker